WYS Enterprise Solutions – Run Your Business with Peek Efficiently
 

WYS – Giải Pháp Dành Cho Doanh Nghiệp


WYS là tập hợp các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp chạy trên nền tảng đám mây dễ dàng tạo và duy trì cửa hàng trực tuyến. Từ bước bán hàng, sản xuất tới bảo trì, WYS hướng tới tính hiệu quả trong công việc và kết quả kinh doanh mang lại. Chúng tôi tập trung vào các chủ sở hữu doanh nghiệp những người hướng tới đơn giản hóa quy trình kinh doanh. Với thông tin cung cấp từ khách hàng và nghiên cứu kỹ lưỡng của chúng tôi về các ngành công nghiệp, chúng tôi phát triển công cụ thực tế giúp doanh nghiệp phù hợp với tốc độ kinh doanh của hiện tại và tương lai.

WYS theo dõi nguồn lực doanh nghiệp, nguyên liệu đầu vào, tình trạng sản xuất, đơn mua hàng. Phần mềm chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban sản xuất, mua hàng, kinh doanh và kế toán.


 

Những thách thức trong kinh doanh thay đổi theo Mô hình & Quy mô kinh doanh


Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.