WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Thông Tin Nhân Sự


Thông tin nhân sự:  

Hệ thống quản lý nhân sự WYS HRMS được xây dựng giúp quản lý toàn bộ thông tin nhân viên như: thông tin chi tiết nhân viên vào làm, ngày sinh, thông tin thôi việc, báo cáo, thông tin thẻ ra-vào, ngày nghỉ trong tuần và nhiều thông tin nhân viên khác.

  • Quản lý nhân viên
  • Thông tin vào làm của nhân viên
  • Ngày sinh nhân viên
  • Thông tin thôi việc của nhân viên
  • Báo cáo nhân viên
  • Thẻ ra-vào
  • Ngày nghỉ trong tuần

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.