Tài Khoản Phải Trả

Tài Khoản Phải Trả

 

Tài Khoản Phải Trả


Mô-đun tài khoản phải trả giúp duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp - bên bán đầu vào cho doanh nghiệp dưới dạng hàng hóa hoặc dịch vụ. Dữ liệu nhận được từ nhà cung cấp được nhập vào hệ thống, quản lý và duy trì theo quá trình thanh toán hóa đơn và ghi chú tín dụng.

Mô-đun xử lý việc đăng ký nhận hóa đơn và theo dõi hóa đơn gửi đến. Hệ thống cũng hỗ trợ hóa đơn thanh toán trước xuất tự động đã phê duyệt. Kiểm soát các khoản nợ phải trả tránh trường hợp hóa đơn gian lận và hóa đơn thanh toán 2 lần.

Tài Khoản Phải Trả
 

Tính Năng

Tạo Bản Ghi Tài Khoản Phải Trả Nhà Cung Cấp

 • Tạo bản ghi tài khoản phải trả nhà cung cấp khi nhận được thanh toán hóa đơn.
 • Hệ thống tự động theo dõi tổng số tiền đã thanh toán cho từng nhà cung cấp khi có hóa đơn được thanh toán.

Tạo Hóa Đơn

 • Bản ghi hóa đơn khi nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp.
 • Hóa đơn có thể gồm công nợ của 1 tài khoản hoặc nhiều công nợ cho nhiều tài khoản khác nhau.

Kiểm Tra Hóa Đơn Đang Đợi Thanh Toán

 • Có thể in hóa đơn đang chờ thanh toán.
 • Có thể lập báo cáo danh sách các hóa đơn đang mở để duyệt thanh toán.

Thanh Toán Hóa Đơn

 • Hệ thống cho phép chọn hóa đơn muốn thanh toán từ danh sách hóa đơn đợi thanh toán theo công cụ lọc, từ đây bạn có thể kiểm tra tổng tiền sẽ thanh toán.
 • Thanh toán tập hợp hóa đơn theo hạn thanh toán, hoặc lựa chọn thanh toán hóa đơn cá nhân theo tên nhà cung cấp hoặc lựa chọn thanh toán toàn bộ hóa đơn đang mở.

Thanh Toán Hàng

 • Hiển thị danh sách hóa đơn lựa chọn trước khi thanh toán.
 • Thanh toán toàn bộ mặt hàng trong danh sách hoặc những mặt hàng đã chọn từ danh sách theo công cụ lọc.
 

Lợi ích chính

 • Tiết kiệm thời gian: Phần tài khoản phải trả tự động xử lý và duyệt hóa đơn nhanh hơn theo cấp số nhân. Tự động xử lý giúp quản lý tài khoản phải trả, giảm thời gian xử lý hóa đơn.
 • Xử lý hợp lý và chính xác, xử lý kết nối tự động toàn bộ hóa đơn từ bước hình ảnh hóa đơn tới bước thanh toán.
Company Management
 • Loại bỏ hầu như lỗi do con người gây ra.
 • Loại bỏ việc thanh toán quá mức hoặc thanh toán nhiều lần.
 • Tự động gắn cờ cho các trường hợp ngoại lệ để người phê duyệt kiểm tra.
 • Dễ dàng truy cập, quản lý theo thời gian thực và mang lại hiệu quả quản lý cao hơn.
 • Đưa ra cái nhìn sâu sắc và rõ ràng hơn, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn cảnh.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.