Bill of Material

Sản Xuất

 

Định Mức Nguyên Liệu


Định mức nguyên liệu đóng vai trò quan trọng trong yêu cầu sản xuất của quy trình sản xuất đối với mỗi lãnh vực nào.

Định Mức Nguyên Liệu của hệ thống WYS ERP đưa ra cái nhìn cụ thể tương tự như công thức hoặc danh sách cấu trúc bao gồm danh mục các nguyên vật liệu hoặc các phần lắp ráp sản xuẩt và cung cấp hàng thành phẩm có thể vận chuyển, đưa ra cái nhìn dưới góc độ sản xuất và tài chính về hàng thành phẩm. Thông tin trong Định mức nguyên liệu được chia sẻ trong tất cả các quy trình khác liên kết với đơn hàng sản xuất, kế hoạch yêu cầu vật liệu, kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, cho phép bạn lên kế hoạch hiệu quả và lên lịch kiểm kê, lên lịch chi phí, đơn hàng và dự báo hàng tồn kho và thời gian vận hành cũng như các nguồn lực khác.

Bill of Materials and Routing

Định mức nguyên vật liệu đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất hay lắp ráp hàng thành phẩm. Giải pháp dành cho doanh nghiệp WYS đưa ra phần định mức nguyên vật liệu, hỗ trợ bạn với cái nhìn cụ thể với chi tiết về tổng thể các bộ phận cấu thành sản phẩm và số lượng cần cho lắp đặt hoặc sản xuất sản phẩm. Định mức nguyên vật liệu bao gồm các chi tiết cần thiết cho vận hành, thời gian yêu cầu đối với mỗi quá trình theo thông tin chi tiết như nguồn nhân công cần thiết, cân nhắc các chi phí mặc định khác.

 

Tính Năng

Ngày Còn Hạn/Hết Hạn

  • Định mức nguyên vật liệu (BOM) xử lý việc lên kế hoạch và sử dụng nguyên vật liệu theo thứ tự hạn dùng của hàng tồn kho từ đầu tới cuối.

BOM Linh Hoạt

  • Hệ thống hỗ trợ tích hợp BOM hiện có với các mặt hàng khác nhau thanh BOM mới thay thế dễ dàng thiết lập.

Chi Phí Đầu Tư Biến Đổi Và Cố Định Không Giới Hạn

  • Cung cấp thông tin chi tiết về chi phí đầu tư biến đổi và cố định theo đơn vị làm việc và theo hoạt động sản xuất.

Lịch Sử Sửa Đổi

  • Lịch sử sửa đổi BOM sẽ được duy trì một cách toàn diện.
  • BOM hiện có giúp bạn nhân đôi và tạo các bản BOM khác nhau với ID cá nhân giúp duy trì cấu trúc đa dạng theo nhu cầu.

Các Bước Sản Xuất

  • BOM giúp xác định các bước trong hoạt động sản xuất liên quan với hướng dẫn chi tiết, ghi chú và tổng thời gian làm việc kèm theo nguồn lực được phân bổ.

BOM Đa Cấp

  • BOM đa cấp là danh mục định mức nguyên vật liệu trong đó liệt kê các hạng mục bộ phận cấu thành sản phẩm, thành phần lắp ráp và nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất thành phẩm.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.