WYS Enterprise Solutions - Industries
 

Giải Pháp Phần Mềm Dành Cho Các Ngành Công Nghiệp


Chúng tôi cung cấp giải pháp đơn giản dễ sử dụng dành cho các lĩnh vực khác nhau, hỗ trợ quản lý khách hàng, quản lý tài sản, phần mềm kế toán (quản lý tài chính và giá), quản lý đơn hàng, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý sản xuất, hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp như phân phối, bán lẻ, sản xuất và các lĩnh vực khác.


Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.