WYS Enterprise Solutions - Platform
 

Nền Tảng Đám Mây & Local Hosting (Tại chỗ)


Chúng tôi cung cấp cả phương pháp triển khai Local Hosting và Nền tảng đám mây cho hệ thống Kế toán và Quản lý hàng tồn kho trên hệ thống ERP. Có nhiều khác biệt giữa điện toán đám mây và hosting tại chỗ bao gồm sự yêu cầu sự có mặt của phần cứng, chi phí trả trước và cơ cấu chi phí.

Chúng tôi có kinh nghiệm với khách hàng triển khai giải pháp ERP nền tảng đám mây. Chúng tôi hiểu mỗi ngành kinh doanh có những yêu cầu đặc thù riêng không thể thay đổi. Dù cho bạn thích giải pháp hosting tại chỗ hay nền tảng đám mây thì bạn đề có thể chuyển đổi dễ dàng giữa hai phương pháp tại bất cứ thời điểm nào.


 
 

Lợi Ích Chính

  • Nền tảng dịch vụ (PaaS) bao gồm các công cụ chuyển giao lớp trung gian, nền tảng và dịch vụ hướng tới lập trình viên phần mềm, cho phép họ xây dựng phần mềm SaaS.
  • Đối với giải pháp nền tảng đám mây, năm đầu tiên bao gồm việc thiết lập và triển khai, hỗ trợ hàng thánh và chi phí đăng ký.
  • Với phần mềm hosted, quản lý IT chịu trách nhiệm về nhà cung cấp, do đó nhân viên trong công ty có thế tập trung vào các mảng khác của doanh nghiệp.
Company Management
  • Giải pháp tại chỗ bao gồm chi phí mua và thanh toán một lần và người dùng sẽ sở hữu phần mềm.
  • Mô hình đăng ký theo gói hoặc thanh toán và sử dụng theo kế hoạch của doanh nghiệp không chi trả những phần công ty không sử dụng tới hoặc không chi trả cho những phần không giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Giải pháp đám mây cập nhật toàn diện và chạy nhanh hơn so với các giải pháp ERP truyền thống.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.