Industries – Manufacturing

Sản Xuất

 

Quản Lý Đơn Mua Hàng


Mô-đun WYS ERP quản lý đơn hàng tinh giản hóa quy trình mua hàng đối với nguyên vật liệu đầu vào, giúp tự động hóa quy trình xác định nhà cung cấp tiềm năng, thương lượng giá, gửi đơn mua hàng cho nhà cung cấp và quy trình thanh toán hóa đơn. Mô-đun quản lý mua hàng được tích hợp chặt chẽ với mô-đun kế hoạch sản xuất và quản lý hàng tồn kho. Mô-đun cũng thường được tích hợp với phần Quản lý chuỗi cung ứng & Lên kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu MRP.

Mô-đun quản lý đơn hàng ERP hướng tới việc đưa ra yêu cầu về nguyên vật liệu theo đúng số lượng, đúng thời điểm và với mức giá phù hợp nhất đảm bảo hoạt động liền mạch của doanh nghiệp. Toàn bộ hoạt động mua hàng và thầu phụ như mời báo giá, đánh giá nhà cung cấp, lên đơn đặt hàng, lên kế hoạch và thanh toán đơn hàng đều bao gồm trong mô-đun này thông qua việc tập trung hóa và tự động hóa toàn bộ các quy trình. Việc nhập hàng hóa cũng được xử lý trên hệ thống.

Purchase Order Management
 

Tính Năng

Tạo đơn hàng tự động

  • Hệ thống hỗ trợ tạo đơn hàng tự động theo mức độ hàng tồn kho hiện tại và thuật toán bổ sung hàng tồn kho.
  • Quy trình lên kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu MRP và Đơn mua hàng sẽ được đặt với các nhà cung cấp thỏa mãn các tiêu chí về giá bán và thời gian giao hàng.

Duyệt đa cấp độ

  • Hệ thống hỗ trợ quy định duyệt đa cấp độ theo đơn hàng, nhà cung cấp, số lượng đơn hàng các các thông tin cụ thể khác.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.