WYS - Services
 

Tư Vấn Phần Mềm


Dịch vụ tư vấn phần mềm của chúng tôi tập trung vào việc hiểu mô hình kinh doanh của khách hàng. Dựa vào những kiến thức có được, chúng tôi đưa ra lời khuyên về giải pháp phần mềm mang lại lợi nhuận tối nhất cho doanh nghiệp. Thông qua việc đầu tư vào giải pháp mới, cải thiện kiến trúc IT hoặc khả năng sử dụng, hoặc qua việc tích hợp với các giải pháp phần mềm hiện có.

Lập trình viên của chúng tôi xây dựng nên các giải pháp phần mềm phù hợp với khách hàng, hỗ trợ bạn với hệ thống quản lý, phát triển phần mềm tùy chỉnh, tích hợp với các giải pháp.

 

Tính Năng

Tự Động Hóa, Tích Hợp & Cổng Thông Tin Tự Phục Vụ

 • Chúng tôi chuyên về tự động hóa, tích hợp và giải pháp cổng thông tin tự phục vụ và các mảng này liên quan chặt chẽ với nhau.
 • Tích hợp là điều kiện tiên quyết cho việc tự động hóa như các quy trình công việc thường diễn ra giữa một số bộ phận liên quan.
 • Giải pháp tự phục vụ giúp tạo ít luồng công việc và người dùng có thể truy cập dữ liệu.
 • Phần tích hợp là cần thiết vì giải pháp cổng thông tin tự phục vụ cần tích hợp với tất cả hệ thống liên quan.

Làm Việc Với Đội Nhóm Tốt Nhất

 • Chúng tôi rất tự hào với đội ngũ có thể giải quyết tốt nhất những vấn đề khách hàng gặp phải.
 • Giải pháp của chúng tôi giúp bạn liên lạc với nhà cung cấp bạn muốn một cách dễ dàng.
 • Ở góc độ tư vấn, chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo với bạn phần mềm do đội ngũ tốt nhất làm việc và cung cấp.

Sử Dụng Dịch Vụ Quản Lý Phần Mềm

 • Nếu cần sự giúp đỡ về việc hoạt động liên tục phần mềm, bảo trì hay việc phát triển giải pháp phần mềm, bạn có thể thuê ngoài toàn bộ hoặc từng phần cho việc quản lý phần mềm từ chúng tôi.
 • Với dịch vụ quản lý phần mềm, bạn được đảm bảo với quy trình hợp lý và lâu dài, đảm bảo phần mềm luôn đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.
 

Lợi Ích Chính

 • Tại WYS, đội ngũ của chúng tôi giúp các doanh nghiệp xác định và thu hẹp các khoảng trống giữa các phòng ban thông qua việc phát triển và tùy chỉnh phần mềm.
 • Chúng tôi chuyên môn về việc tùy chỉnh các phần mềm cho doanh nghiệp và giúp tối đa hóa tính linh hoạt của phần mềm, góp phần tối ưu lợi ích doanh nghiệp nhận được từ phần mềm.
 • Với công nghệ điện toán đám mây, dễ dàng hơn cho khách hàng trong việc giảm thiểu chi phí vận hành, thúc đấy phát triển, giải phóng những khả năng mới và hiện thực hóa mục tiêu CNTT chiến lược của bạn.
Company Management
 • Tự động hóa quy trình doanh nghiệp được hỗ trợ nhằm giải quyết các quy trình cốt lõi, trọng yếu của doanh nghiệp.
 • Chúng tôi giúp doanh nghiệp và tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan tới CNTT với thiết kế phần mềm được tùy chỉnh.
 • Giải pháp CNTT của chúng tôi tinh chỉnh giải pháp phân tích dữ liệu cho khách hàng trên toàn thế giới.
 • Chúng tôi có các tư vấn viên và chuyên gia giúp bạn lập kế hoạch, triển khai phần mềm và hỗ trợ