Solution By Business Type

Giải Pháp Theo Loại Hình Kinh Doanh

 

Theo Loại Hình Kinh Doanh


Phần mềm WYS ERP hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại mức giá cạnh tranh theo yêu cầu. Để phù hợp với mong đợi của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng. Xem xét các rủi ro và lợi ích kinh doanh của khách hàng mà chúng tôi đưa ra với giải pháp khả thi. Chúng tôi hỗ trợ công ty gia đình, công ty khởi nghiệp và mô hình kinh doanh đang phát triển với giải pháp kinh doanh dành cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Chúng tôi có các mô-đun được cấu trúc và phát triển bao gồm Nguồn nhân lực, Quản lý tài chính, Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý đơn hàng và các giải pháp internet khác.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tùy chỉnh các mô-đun nhằm đưa tới doanh nghiệp giải pháp trong đó mỗi mô-đun hoạt động trên một mảng riêng biệt. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhằm đạt được thành quả cũng như hiệu suất, giải pháp dành cho doanh nghiệp được phát triển để nắm bắt, lưu trữ dữ liệu và quy trình.

Giải pháp dành cho doanh nghiệp cân nhắc tới từng tác vụ cụ thể nhỏ một, từ đó đưa ra giải pháp thích hợp nhất. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều quy trình cần được tự động hóa và toàn bộ các quy trình quan trọng tại các phòng ban được ghi lại trong phần kiểm toán. Trong hệ thống giải pháp dành cho doanh nghiệp, phần tích hợp đóng vai trò quan trọng, cho phép luồn dữ liệu hoàn chỉnh và cập nhật kịp thời giữa các mô-đun.

Lợi Ích Chính

  • Đảm bảo rằng sự tăng trưởng sẽ đi cùng với thống kinh doanh của bạn.
  • Một hệ thống cho toàn bộ công ty của bạn: Loại bỏ chi phí IT và các mối quan tâm liên quan tới duy trì và nâng cấp các phần mềm khác nhau.
Solutions By Business Type
  • Giải pháp nền tảng đám mây, giúp bạn và nhân viên của bạn đưa ra quyết định chính xác hơn, nhanh hơn và truy cập thông tin từ các phòng ban khác nhau.
  • Quản Lý Kinh Doanh Toàn Cầu: Chúng tôi có khách hàng trên toàn thế giới, trải rộng trong các ngành công nghiệp khác nhau, quy mô công ty và nhu cầu khác nhau.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.