WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Cổng thông tin nhân viên


Cổng thông tin nhân viên:  

Mô-đun Cổng thông tin nhân viên của WYS HRMS hỗ trợ nhân viên trong công ty xem các thông tin trực tuyến theo thời gian thực như: kiểm tra phiếu lương hàng tháng, khoản trừ thuế thu nhập tại nguồn, đơn và xét duyệt nghỉ phép, thông tin nhân viên, lịch biểu, báo cáo, v.v.

  • Lịch biểu
  • Đơn và Duyệt phép, Nghỉ bù & Nghỉ công tác
  • Thông tin tự nhập của nhân viên
  • Xem phiếu lương
  • Yêu cầu bồi thường
  • Báo cáo
  • Kê khai thuế thu nhập
  • Xem cách tính thuế

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.