WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Báo cáo & Phân tích nhân sự


Báo cáo & Phân tích nhân sự:  

WYS HRMS cung cấp cho doanh nghiệp các loại báo cáo và phân tích dựa trên dữ liệu thu thập từ các mô-đun khác nhau trên hệ thống.

  • Báo cáo tổng quan
  • Báo cáo chấm công
  • Báo cáo phân bổ ca làm cho nhân viên
  • Báo cáo nghỉ phép
  • Báo cáo điều chỉnh bảng chấm công
  • Báo cáo nghỉ phép công tác

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.