Báo Cáo Theo Nhu Cầu

Báo Cáo Theo Nhu Cầu

 

Báo Cáo Theo Nhu Cầu


Báo cáo được phân loại theo dạng như: xác nhận đặt hàng, hóa đơn, séc phải trả, đơn mua hàng, báo cáo các khoản phải thu. Báo cáo được quản lý theo cơ sở định kỳ. Báo cáo theo yêu cầu thường là loại báo cáo một lần.

Báo cáo lo-gic và hệ thông (dạng phân tích) giúp phân tích các hoạt động và hiển thị dữ liệu. Hệ thống cũng cung cấp cơ sở giúp người dùng xác định báo cáo tùy chỉnh của mình, dựa trên yêu cầu các tùy chọn. Các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp được tổng kết tại bảng thông tin, cung cấp cái nhìn tổng quan về thành tích kinh doanh của công ty.

WYS ERP tạo 3 loại báo cáo chính, gồm: Báo cáo thường xuyên (xuất báo cáo theo khoảng thời gian xác định) & Báo cáo ngoại lệ gồm thông tin nằm ngoài tiêu chuẩn báo cáo, và Báo cáo theo yêu cầu - là loại báo cáo không thường xuyên.

Demand Reporting
 

Tính Năng

Tùy Chỉnh Báo Cáo

 • Báo cáo theo yêu cầu giúp người dùng tự tạo báo cáo theo nhu cầu sử dụng.
 • Người dùng cuối có thể đưa thông tin yêu cầu xuất kết quả dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu rõ ràng theo bố cục phù hợp.
 • Báo cáo theo yêu cầu sử dụng để có thông tin chi tiết về doanh số, sản xuất & chuỗi cung ứng. Hệ thống cung cấp nhiều loại báo cáo.

Phân Tích Nhanh

 • Người dùng cuối có thể làm việc nhanh chóng hơn, nắm bắt thông tin dễ dàng hơn.
 • Báo cáo cho phép theo dõi hàng tồn kho, trạng thái tài khoản, đơn hàng và doanh số theo thời gian thực. Phần phân tích lấy dữ liệu từ hệ thống xuống đề tùy chỉnh báo cáo
 • Có thể tự động gửi báo cáo tới từng người dựa trên các tiêu chí đã xác định trên hệ thống hoặc theo khung thời gian đã định.

Kiểm soát người dùng truy cập & duy trì bảo mật

 • Đảm bảo tính bảo mật và truy cập dữ liệu.
 • Hệ thống duy trì tính bảo mật theo quyền truy cập của người dùng, cho phép người dùng xem các loại báo cáo và giới hạn quyền với những người dùng không được xem.
 • Lưu và hiển thị báo cáo tùy chỉnh với toàn bộ người dùng trên hệ thống hoặc hiển thị cho một số đối tượng theo yêu cầu.
 

Lợi Ích Chính

 • Bảo vệ theo cấp độ truy cập, và quá trình xác minh bảo mật, hạn chế việc xem và tải dữ liệu cho một số nhân viên được cấp phép truy cập – đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu.
 • Hệ thống duy trì báo cáo với dữ liệu theo thời gian thực, loại bỏ trường hợp dữ liệu lỗi thời.
Demand Reporting
 • Báo cáo web cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể hơn, loại bỏ các công đoạn in, gửi fax, lên định dạng thủ công như trước kia.
 • Báo cáo trên nền tảng web cho phép chạy báo cáo mọi nơi, mọi lúc.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.