Foreign Owned

Doanh Nghiệp Vốn Nước Ngoài

 

Doanh Nghiệp Vốn Nước Ngoài


Hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đã được chứng minh hiệu quả trong quy trình hoạt động doanh nghiệp tại nhiều quốc gia phát triển. Những cải tiến mang đến cho doanh nghiệp như các tổ chức tư nhân và chính phủ là rất quan trọng và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Bằng cách tích hợp hệ thống dữ liệu từ các phòng ban khác nhau trong một doanh nghiệp, hệ thống ERP tiết kiệm tiền và cải thiện thời gian ra quyết định.

Foreign Owned
 

Những lợi ích của việc triển khai ERP dễ thấy ở hầu hết các nước phát triển, mặc dù không phải không có những thách thức riêng. Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, những thách thức đó có vẻ lớn hơn khi mang lên bàn cân so sánh.

 

Tính Năng

Là một đối tác, không chỉ là một nhà cung cấp đơn thuần

 • Cân nhắc tình huống cụ thể có thể xảy ra và tìm kiếm các nhà cung cấp dự kiến.
 • Chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý các mảng khác nhau trong kinh doanh và cung cấp mạng lưới đối tác trong khu vực.
 • Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết và theo dõi nhất quán.
 • Bất cứ khi nào cần thay đổi hoặc xảy rabất kỳ tình huống quan trọng nào, chúng tôi cung cấp cho bạn các quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Giao Dịch

 • Doanh nghiệp có thể xử lý nhiều quy trình bao gồm đơn đặt hàng, hóa đơn, thanh toán và giao dịch với WYS ERP.
 • Cung cấp mô-đun CRM, HR, hỗ trợ dự án và quản lý dịch vụ.
 • Đưa ra cái nhìn sâu sắc về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, cũng như các hoạt động của khách hàng, giám sát chính xác các quy trình phát sinh không liên quan đến giao dịch và trao đổi thông tin hiệu quả hơn giữa tất cả các bên liên quan: khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và đồng nghiệp.

Tất cả các vị trí trong cùng một hệ thống

 • Sự tương tác mạnh mẽ giữa các dữ liệu trong một doanh nghiệp giúp kiểm soát và có cái nhìn rõ ràng thông qua việc viết kiệm thời gian và tiền bạc.
 • Các công ty muốn hoạt động trên thị trường quốc tế, chúng tôi giúp họ áp dụng phần mềm sử dụng trong các chi nhánh tại nước ngoài và tại các khu vực khác nhau.
 • Đó là cách duy nhất để thống nhất các quy trình kinh doanh, quản lý dữ liệu và giảm thời gian vận chuyển và giao hàng của sản phẩm.
 

Lợi Ích Chính

 • Kết hợp thách thức đối với các nước đang phát triển là tập hợp các yếu tố đặc biệt cho bối cảnh của họ. Điểm nổi bật nhất trong những thách thức chính này là thiết kế vốn có của các hệ thống ERP như một sản phẩm phục vụ người dùng.
 • Hệ thống WYS ERP có khả năng và tính linh hoạt tốt hơn trong việc thích ứng với các thay đổi cho các công ty từ bất cứ nơi nào.
 • Giải pháp WYS ERP hỗ trợ doanh nghiệp đang phát triển với các doanh nghiệp tương đối mới, giải quyết các thay đổi đi kèm với ERP.
Foreign Owned
 • WYS hỗ trợ cập nhật dữ liệu hệ thống thông minh theo mô-đun thông qua dữ liệu bảng tính có sẵn với cấu trúc có tổ chức loại bỏ tất cả các công việc giấy và các lỗi tương đối.
 • WYS ERP cung cấp phiên bản đơn giản hóa cho nhu cầu kinh doanh
 • Đề xuất tăng hiệu quả các quy trình làm việc trong một doanh nghiệp, sử dụng công nghệ thông tin nhằm giảm sự thay đổi về mặt tính năng & khả năng sử dụng.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.