WYS Enterprise Solutions - Services
 

Phân Tích


Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chi tiết tới khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Trong quá trình phân tích nhu cầu và xem xét quy trình doanh nghiệp, đội ngũ của chúng tôi hiểu những quy trình và yêu cầu phức tạp và chuyên biệt đối với mỗi doanh nghiệp. Quá trình tư vấn được diễn ra được giai đoạn sale, hoặc khi khách hàng muốn tự động hóa một phần trong toàn bộ quy trình của doanh nghiệp, hoặc khi muốn tìm hiểu về cơ hội mới và những tính năng để đưa ra đường hướng phát triển.

Đối với khách hàng tiềm năng, nhân viên phân tích nghiệp vụ và tư vấn viên của chúng tôi sẽ làm việc với bạn giúp bạn lựa chọn phần mềm phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm việc thảo luận về các vấn đề: quy trình hiện tại của doanh nghiệp, yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và yêu cầu về tính năng hiện có, cơ hội tiềm năng để cải tiến và phát triển doanh nghiệp.

Quá trình tư vấn bao gồm nhân viên tư vấn của chúng tôi và một hoặc một nhóm người từ phía công ty của khách hàng cùng nhau xem xét lại các quy trình hiện có của doanh nghiệp. Trong quá trình này, tư vấn viên có thể so sánh nhu cầu của doanh nghiệp với khả năng của phần mềm và quy trình hiện có, từ đó tạo báo cáo chi tiết giải thích cả yêu cầu đặt ra và cách thực hiện.

Báo cáo này được cung cấp tới khách hàng và bao gồm các thông tin chi tiết về quy trình tư vấn, có thể dùng làm cơ sở xác định các giải pháp khả thi và chi phí ước tính. Mục đích của báo cáo là dành cho đội xem xét và nghiên cứu. Báo cáo giúp đảm bảo mọi người hiểu đúng về nhu cầu trước khi tiếp tục với các quy trình.

Mục tiêu chính của chúng tôi là nhằm giúp khách hàng xác định và đáp ứng nhu cầu đào tạo cho công nhân viên phía khách hàng, có vai trò như một bên đối tác giúp đạt mục tiêu và hiệu quả làm việc như khách hàng mong muốn. Đây là giai đoạn quan trọng đảm bảo đi hai bên đúng hướng từ đó bạn có thể làm việc với đội ngũ đào tạo, những người nắm rõ yêu cầu và kết quả của quá trình đào tạo sử dụng phần mềm.


Đào Tạo

  • Xác định, làm rõ và hiểu toàn bộ nhu cầu đào tạo và kỳ vọng của khách hàng
  • Phát triển phần mềm đáp ứng nhu cầu về đầu ra
  • Xây dựng và mở rộng mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên
Company Management
  • Hơn 10 năm kinh nghiệp đào tạo cho các doanh nghiệp, chúng tôi là tổng hợp của phương pahps truyền thống và hiện đại trong việc đào tạo phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp.
  • Nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất, chúng tôi đảm bảo chất lượng là yếu tố quan trọng, mang tới sự hài lòng cho khách hàng đối với mỗi giai đoạn trong quá trình triển khai toàn bộ dự án.