Solution By Business Size

Giải Pháp

 

Các giải pháp phần mềm theo quy mô doanh nghiệp


Các quy mô doanh nghiệp khác nhau đều gặp phải nhiều thách thức. Trong đó một thách thức lớn nhất đó là làm sao phát triển doanh thu. Doanh nghiệp với các mô hình khác nhau sẽ có cách tiếp cận đối mặt với thách thức khác nhau. Chúng tôi nhận ra những khó khan này, và đưa ra giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.

Doanh nghiệp nhỏ với tốc độ tăng trưởng nhanh được cung cấp giải pháp chi phí thấp và có hiệu quả nhìn thấy trong tương lai.

Chúng tôi hiểu rằng để giải quyết những vấn đề đang đối mặt, doanh nghiệp cần một giải pháp phù hợp với quy mô hiện tại. WYS được thiết kế với mục đích đáp ứng được nhu cầu hầu hết tất cả nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau. Dưới đây là minh chứng cho những gì giải pháp của chúng tôi làm được và áp dụng cho các quy mô kinh doanh khác nhau.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.