WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Quản lý bảng chấm công


Quản lý bảng chấm công:  

Hệ thống quản lý bảng chấm công WYS HRMS là hệ thống vận hành theo thời gian thực. Hệ thống xử lý toàn bộ khía cạnh một cách đơn giản và hiệu quả và được tích hợp với tất cả các loại máy chấm công vân tay. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi toàn bộ dữ liệu chấm công, nghỉ phép, vắng mặt và bảng lương được tích hợp vào hệ thống một cách liền mạch và hiệu quả.

  • Bảng chấm công
  • Dữ liệu được lấy từ máy chấm công/ Máy chấm công vân tay
  • Duyệt lại thông tin bảng chấm công
  • Menu truy cập theo từng cá nhân
  • Tùy chỉnh lại thông tin bảng chấm công
  • Quản lý ca làm
  • Định nghĩa ngày lễ theo khu vực
  • Bảo mật thông tin với tên đăng nhập và mật khẩu.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.