Enterprise

Các giải pháp phần mềm theo quy mô doanh nghiệp

 

Doanh Nghiệp


Đối doanh nghiệp, ERP là giải pháp toàn diện với hệ thống mạnh mẽ và có thể mở rộng, nhưng đảm bảo tính đơn giản giúp người dùng dễ hiểu và sử dụng các tính năng để giải quyết các vấn đề công việc.

Giải pháp dành cho doanh nghiệp WYS Enterprise giúp nâng cao năng suất lao động và tự động hóa quy trình với phần mềm hướng tới người dùng cuối và giải quyết các vấn đề cốt lõi một cách hiệu quả.

Business Size Small

Phần mềm dành cho doanh nghiệp đồng bộ hóa nguồn dữ liệu trong và ngoài được doanh nghiệp tận dụng trên cùng một giải pháp. Chức năng thương mại cơ bản của doanh ngiệp được duy trì theo các quy trình kết hợp. Mục tiêu của doanh nghiệp là nhằm điều khiển luồng dữ liệu đồng thời xử lý các kết nối.

Phần mềm dành cho doanh nghiệp WYS tận dụng cơ sở dữ liệu được tập trung hóa nhằm duy trì toàn bộ thông tin của các mô-đun khác nhau có nhiều người dùng truy cập. Một trong những lợi ích căn bản của hệ thống là sử dụng cơ sở dữ liệu được tích hợp quản lý hệ thống nhiều mô-đun trên hệ thống thông tin tiêu chuẩn.

Không giống các hệ thống khác, thường phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, dẫn tới việc gây quá tải nguồn lực IT, phần mềm được tiêu chuẩn hóa việc sử dụng trên một hệ thống duy nhất. Phần mềm tăng cường tính hiệu quả và giảm thiểu tổng chi phí, từ đó giảm chi phí vận hành và tăng lợi nhuận doanh nghiệp.

 

Tính Năng

Các công ty có tính cạnh tranh trên trường quốc tế hoạt động tốt và đạt được sự tăng trưởng tốt hơn. Sự tăng trưởng bền vững này đạt được thông qua việc nâng cao năng suất lao động. Những đặc điểm chính để nâng cao năng suất lao động gồm có:

Sáng tạo

 • Hệ thống sản phẩm dễ dùng, chạy nhanh và sử dụng hiệu quả chi phí cho doanh nghiệp.

Quản trị

 • Yêu cầu theo quy định, dữ liệu tài chính, công tác quản lý công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ.

Vận hành

 • Lưu trữ dữ liệu quan trọng thông qua quy trình tự động và nắm bắt thông tin doanh nghiệp bằng cách sử dụng quy trình làm việc nhằm đạt được các mục tiêu.

Mối quan hệ

 • Hỗ trợ nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp nhằm thỏa mãn yêu cầu đề ra

Năng suất

 • Hỗ trợ sản xuất quan tâm tới việc Quản lý nguồn lực/ Giảm thiểu thời gian/ Nâng cao năng suất làm việc/ /Lên lịch biểu kế hoạch.

Quản lý

 • Giải pháp WYS hiểu doanh nghiệp cặn kẽ, giúp kiểm soát việc theo dõi và phản hồi lại mọi hoạt động tại doanh nghiệp.

Intelligence

 • Xử lý thông tin được thu thập theo vòng đời kinh doanh và phát hiện các vấn đề đang gặp phải và các cơ hội có thể tới.

Giao tiếp

 • Hỗ trợ đảm bảo theo dõi bằng công cụ giao tiếp hiệu quả và dễ sử dụng.

Nhanh chóng

 • Nhằm phản hồi lại các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua việc đưa ra các quyết định nhanh chóng và kỹ lưỡng.

Tài chính

 • Hệ thống tài chính kế toán giúp kiểm soát toàn doanh nghiệp & tích hợp thông tin tài chính, hỗ trợ việc đưa ra quyết định.
 

Lợi Ích Chính

 • Quản lý các văn bản thỏa thuận thông qua mô-đun quản lý quy trình và tài liệu.
 • Nguồn dữ liệu duy nhất về sản phẩm và thông tin dịch vụ – như dữ liệu liên quan tới đơn hàng của khách hàng, sản phẩm, nhà cung cấp và phân phối – Vận hành phát triển sản phẩm nhanh chóng và bắt đầu quy trình với việc mở rộng thị phần của doanh nghiệp.
 • Quản lý dự án hiệu quả, thúc đẩy việc đưa ra quyết định về vận hành sản xuất và phát triển ở các cấp độ quan trọng.
Company Management
 • Duy trì nguồn lực và quản lý nhằm đảm bảo yêu cầu khách hàng và giảm các chi phí không được cho phép theo quy định hoặc không cần thiết thông qua mô hình mua hàng và giao hàng tập trung hóa.
 • Hỗ trợ lên kế hoạch vận hành và bán hàng với quyền truy cập hoàn toàn vào nguồn dữ liệu thống kê, hỗ trợ đóng quy trình, đảm bảo doanh nghiệp không hứa quá lời.
 • Hệ thống hỗ trợ quy trình kinh doanh tự động tăng khả năng ước lượng một cách chính xác và giảm tính không hiệu quả, cải thiện khả năng duy trì khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.