Industries – Manufacturing

Sản Xuất

 

Quản Lý Chất Lượng


Phần mềm quản lý chất lượng WYS ERP được thiết kế để giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm được đồng nhất. Quản lý chất lượng bao gồm hai mảng chính: Quản lý chất lượng và Kiểm soát chất lượng.

Quản lý chất lượng tập trung vào việc đưa ra tiêu chuẩn chất lượng cần đạt được.

Quản lý chất lượng xử lý toàn bộ quá trình quản lý nội bộ và bên ngoài tới khách hàng, nhằm đảm bảo mang chất lượng tốt hơn tới người dùng cuối. Kiểm soát chất lượng tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng cho sản phẩm hoàn thiện hoặc phần lắp ráp.

Material Requirements Planning (MRP)

Đảm bảo chất lượng xem xét cách sản xuất sản phẩm hoặc liên quan đến hiệu suất quá trình, kiểm soát chất lượng là bước kiểm tra trong Quản lý chất lượng.

Mô-đun kiểm soát chất lượng bao gồm ba quy trình sau:

 • Quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào
 • Quản lý chất lượng vật liệu và vận hành trong quá trình
 • Quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra
 

Tính Năng

 • Duy trì các thông số kỹ thuật quy trình sản xuất phức tạp và sản phẩm với thiết bị, kiểm tra và điều khiển được xác định trong Quản lý quy trình và Quản lý dữ liệu sản phẩm.
 • Lên kế hoạch kiểm tra liên quan đến kiểm soát quy trình thống kê (SPC) để xem xét và đánh giá kỹ thuật
 • Tiếp tục theo dõi và ghi lại thông tin chi tiết của các tài liệu quan trọng như số sê-ri, số lô và đơn đặt hàng
 

Lợi Ích Chính

 • Tăng cường sự trung thành của khách hàng
 • Quy trình kinh doanh lặp lại
 • Có khách hàng mới từ các lượt giới thiệu
 • Duy trì hoặc cải thiện vị trí của doanh nghiệp trên thị trường
Company Management
 • Nâng cao tính an toàn
 • Giảm rủi ro trách nhiệm
 • Đóng góp tích cực cho thương hiệu cũng như của sản phẩm của bạn
 • Mô-đun quản lý chất lượng giúp cải thiện dịch vụ khách hàng, giúp tuân thủ quy định và nâng cao thương hiệu.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.