Tài Khoản Phải Thu

Tài Khoản Phải Thu

 

Tài Khoản Phải Thu


Tài khoản phải thu xử lý các giao dịch tài chính giữa đầu ra của doanh nghiệp và khách hàng.

Tài khoản phải trả và tài khoản phải thu maintain các tài khoản cá nhân của cả bên vay và bên cho vay, thông qua việc duy trì sổ kế toán phụ có tài khoản biến động tiền tệ, tài khoản kiểm soát … như một phần không tách rời của Sổ Kế Toán.

Mô-đun theo dõi toàn bộ hóa đơn đang đợi thanh toán. Chức năng chính của mô-đun bao gồm:

 • Phân loại tài khoản giúp thuận tiện khi kiểm soát và đối chiếu.
 • Quản lý tín dụng trực tuyến.
 • Quản lý theo mức độ nghiêm trọng của thư.
 • Kiểm tra báo cáo phân tích.
 • Lãi suất trả chậm.
 • Báo cáo khách hàng.
Tài Khoản Phải Thu

Mô-đun kế toán WYS thể hiện các khoản nợ trong tương lai gần giúp xuất dữ liệu về tỉ lệ thanh khoản.

 

Tính năng

Gửi Email Tự Động

 • Với tính năng gửi email tự động, bạn có thể dễ dàng thiết lập người nhận email, tạo mẫu email tự động và phần tài khoản phải thu sẽ tự động xử lý phần còn lại.

Thanh Toán Hóa Đơn Online

 • Tính năng thanh toán hóa đơn online của hệ thống cho phép khách hàng mở cổng thanh toán cá nhân. Tại đây, khách hàng có thể mở hóa đơn và thực hiện thanh toán tức thì.

Quản Lý Tranh Chấp Hóa Đơn

 • Khi hóa đơn ở trong tình trạng tranh chấp càng lâu, khả năng thu được toàn bộ tiền thanh toán của bạn càng ít đi.
 • Tự động gửi hóa đơn tới người chịu trách nhiệm xử lý.
 

Lợi Ích Chính

 • Cung cấp thông tin nhanh chóng và hiệu quả
 • Tích hợp toàn bộ với Sổ Kế Toán, Tồn Kho, và Đơn Hàng
 • Thanh toán một lần có thể áp dụng cho nhiều tài khoản khách hàng. Thanh toán một lần có thể áp dụng cho cả khách hàng và các tài khoản khác.
 • Giải pháp giữ tín dụng cho phép kiểm soát theo từng khách hàng thường thanh toán trễ hạn hoặc chưa thanh toán.
 • Nhiều phương thức thanh toán: tiền mặt, séc, thẻ tín dụng, chuyển khoản và điều chỉnh thanh toán.
 • Xem toàn bộ lịch sử thanh toán trên 1 màn hình
Company Management
 • Tự động xuất hóa đơn định kỳ theo tuần, tháng, quý và năm.
 • Các mức giá: Gán mức giá theo từng mặt hàng trên hóa đơn hoặc theo từng khách hàng
 • Lựa chọn xem nhanh hoặc xem chi tiết thanh toán
 • Cập nhật giá và tính năng gửi email statements
 • Màn hình thanh toán nhanh theo người dùng hỗ trợ linh hoạt khi nhập dữ liệu
 • Xem và chỉnh sửa địa chỉ giao hàng và địa chỉ công ty mua khi đăng hóa đơn tài khoản phải thu

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.