Quản Lý Dòng Tiền

Quản Lý Dòng Tiền

 

Quản Lý Dòng Tiền


Phần Quản lý tiền mặt cung cấp công cụ giúp quản lý nhiều tài khoản ngân hàng gồm phần chuyển khoản đối chiếu ngân hàng. Hệ thống cho phép nhân viên phân tích dòng tiền vào-ra bất cứ lúc nào. Phần mềm hỗ trợ kiểm tra quá trình xử lý séc, tiền gửi duy trì bảo mật thanh toán và thời gian xử lý nhanh chóng.

Quản lý dòng tiền cung cấp thanh khoản để trả lương cho nhân viên và nhà cung cấp, trong số những người khác. Ngày được duy trì chính xác giúp dự báo và quản lý hiệu quả dòng tiền và nợ. Quản lý dòng tiền hỗ trợ khả năng thanh khoản để trả lương cho nhân viên và thanh toán với nhà cung cấp. Dữ liệu ngày tháng được lưu trữ chính xác giúp dự báo và quản lý hiệu quả dòng tiền và nợ. Phần mềm đưa ra dữ liệu chi tiết và công cụ giúp hiển thị thời gian tới hạn và khoản tiền mặt cần thanh toán hoặc thu về.

Quản Lý Dòng Tiền

Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn điện tử. Hệ thống hỗ trợ tiền gửi ngân hàng, xử lý séc, nâng cao tính bảo mật khi thanh toán và thời gian xử lý được rút ngắn. Hệ thống cho phép ký gửi thanh toán trực tiếp vào tài khoản kiểm tra, giúp giảm thiểu thời gian kiểm tra email hoặc tới ngân hàng làm việc.

 

Tính năng

Giao dịch điện tử

 • Chuyển khoản điện tử cho phép người dùng thanh toán tới nhà cung cấp.
 • Ghi nợ trực tiếp, giúp thu tiền từ khách hàng.
 • Tệp séc ngân hàng tải lên để đối chiếu tài khoản.

Quản Lý Trung Tâm

 • Phân tích dòng tiền và sổ quỹ, nhận thông tin từ bộ phận Mua hàng, Kinh doanh, Tài khoản phải trả & Tài khoản phải thu
 • Hỗ trợ người dùng phân tích và tương tác thông thường.

Số Quỹ

 • Sổ quỹ cho phép người dùng nhập số tiền mặt.
 • Hỗ trợ chuyển khoản điện tử
 • Hỗ trợ ghi nợ trực tiếp – Biên lai thanh toán

Phân Tích Dòng Tiền

 • Dự đoán đơn vị kinh doanh & chức năng do người dùng định nghĩa
 • Phân tích thống kế
 • Nguồn tiền & Mục tiêu tiền mặt do người dùng định nghĩa.
 • Xem chi tiết các giao dịch nguồn từ kết quả dự báo

Đối Chiếu Ngân Hàng

 • So sánh số dư trong một thực thể kế toán mục nhập tiền mặt
 • Giải quyết chênh lệch để ghi sổ thay đổi vào hồ sơ kế toán tương ứng
 

Lợi Ích Chính

 • Tạo báo cáo giúp dự báo các hoạt động tài chính trước
 • Hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh theo hệ thống do hỗ trợ quản lý tất cả các chức năng chính
 • Xác định điểm hòa vốn.
Cash Flow Benefits
 • Dự báo và quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp quản lý tiền mặt.
 • Quản lý chức năng kinh doanh chính xác, duy trì nguồn tiền mặt và tính thanh khoản.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.