Industries – Manufacturing

Sản Xuất

 

Lên Kế Hoạch Quản Lý Nguyên Vật Liệu (MRP)


Mô-đun MRP của WYS ERP giúp các doanh nghiệp sản xuất dự báo số lượng và loại sản phẩm sản xuất, cùng với số lượng nguyên vật liệu cần mua. Dựa trên 2 hình thư là Make-To-Order (sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng) và Make-To-Stock (sản xuất trước dựa trên dự báo doanh số ). Quy trình quan trọng trong MRP cho biết các mặt hàng nào đang còn trong kho, mặt hàng nào cần mua và mặt hàng nào cần cẩn xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng.

MRP đảm bảo nguyên vật liệu luôn sẵn có phục vụ sản xuất và hàng hóa luôn sẵn có để vận chuyển tới khách hàng. Cùng với đó là duy trì hàng tồn kho ở mức thấp nhất có thể. Thông qua việc quản lý hợp lý chủng loại và số lượng hàng hóa cần mua và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai, giúp mang lại sự hài lòng cho khách hàng, giảm lượng tiền mặt đầu tư vào hàng tồn kho có thể trở nên lỗi thời trong tương lai.

Material Requirements Planning (MRP)

MRP tạo các đơn hàng thông qua việc phân tích nhu cầu cho các mặt hàng có hoặc không được lên lịch biểu. BOM của các đơn hàng theo kế hoạch được mở rộng để phân tích yêu cầu đối với các mặt hàng ở cấp độ thấp hơn, cân nhắc xem cần sản xuất thêm hay mua thêm. Yêu cầu đối với mỗi cấp độ được kết nối với hàng tồn kho sẵn có và biên nhận theo kế hoạch đối với các đơn hàng đang hoạt động, nhằm xác định nhu cầu tạo đơn hàng theo kế hoạch bổ sung.

Đơn hàng theo kế hoạch đã tạo có thể được kiểm tra, và xuất đơn hàng để mua hàng và sản xuất. Các báo cáo và yêu cầu đưa ra cái nhìn về hoạt động mua hàng và sản xuất hiện tại và theo kế hoạch.

 

Tính Năng

Xác định số lượng yêu cầu

 • Xác định chính xác số lượng yêu cầu cho hàng hóa dựa trên số lượng hàng hiện có trong kho, đã cam kết đảm bảo cho các đơn sản xuất hiện có và các đơn hàng dự toán.
 • Yêu cầu lên kế hoạch cho nguyên vật liệu thô dựa trên kế hoạch giao hàng cho khách hàng và kế hoạch sản xuất nội bộ.

Chạy công thức tính kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

 • Tạo gợi ý cho nguyên vật liệu bạn thấy quan trọng, cần gấp hoặc muốn trì hoãn
 • Dựa trên số lượng hàng tồn kho tối thiểu của một mặt hàng và đơn mua hàng đang chờ nhà cung cấp giao tới, từ đó tự động tạo yêu cầu mua hàng trên hệ thống kèm theo lịch giao hàng nhằm tiết kiệm thời gian tạo đơn mua hàng mới.

Điều chỉnh

 • Do số lượng và phương pháp sản xuất thay đổi do đó phần thay đổi cho phép công ty tạo bộ đệm thích ứng với sự thay đổi của cc nhóm và các cá nhân theo thời gian thông qua các hình thức thay đổi.
 • Từ đó, . khi có ít nhiều biến đổi hoặc khi chiến lược của công ty thay đổi, các bộ đệm này thích ứng và thay đổi để phù hợp với môi trường.

Quản lý kế hoạch

 • ERP có khả năng lên lịch các hoạt động sản xuất, giao hàng và mua hàng và khả năng có khả năng lên lịch các hoạt động sản xuất, giao hàng và mua hàng.
 • Trong số các tính tăng về quản lý kế hoạch sẵn có trên MRP, phần lên kế hoạch sản xuất là phần quan trọng nhất.
 • Đảm bảo các khía cạnh của quản lý kế hoạch trong phần mềm MRP đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà máy sản xuất khi lựa chọn sản phẩm.

Duy trì dự báo các mặt hàng

 • Hệ thống cho phép nhóm các mặt hàng theo mô hình nhu cầu tương ứng để nhập dữ liệu dự toán cho một mặt hàng.
 • Hỗ trợ các đặc tính dự báo mắc định như hàng tháng, 2 tuần một lần, dự báo hàng tuần hoặc theo các giai đoạn thời gian, dự báo theo số lượng hàng.
 • Hỗ trợ tạo số lượng dự báo theo giai đoan thời gian định sẵn.
 • Cho phép tạo nhiều dự báo cho cùng một khoảng thời gian định sẵn.

Lên kế hoạch theo nhu cầu

 • Tận dụng phương pháp lên kế hoạch theo nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên hệ thống.
 • Các phương pháp và công cụ liên quan hoạt động theo nhu cầu và theo chu trình của hệ thống, thúc đẩy đưa ra các quyết định và hoạt động nhanh và hiệu quả hơn tại giai đoạn lên kế hoạch và triển khai.

Hoàn thành đơn hàng

 • Phân định các nguyên vật liệu cho đơn hàng sản xuất, đơn mua hàng và các yêu cầu báo cáo khác dựa trên nhu cầu của khách hàng.
 

Lợi Ích Chính

 • Lên kế hoạch và đưa ra yêu cầu về nguyên vật liệu theo cách hiệu quả tuân thủ mốc thời gian.
 • Thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên tới mức tối đa.
 • Giảm vướng mắc trong quá trình sản xuất.
 • Cải thiện tình trạng hàng tồn kho và chuỗi cung ứng.
Company Management
 • Kiểm soát mức độ hàng tồn kho
 • Tối ưu theo dõi và quản lý doanh thu.
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng
 • Quản lý quy trình sản xuất và kỹ thuật hiệu quả.
 • Xem toàn bộ các yêu cầu và tạo đơn hàng mua và sản xuất trực tiếp từ phần MRP.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.