Family Owned

Mô Hình Kinh Doanh Gia Đình

 

Mô Hình Kinh Doanh Gia Đình


Đối với mô hình kinh doanh gia đình, chúng tôi hiểu rằng những khó khăn gặp phải và biết cách thúc đẩy doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Hệ thống ERP đồng thời tính toán chi phí, thời gian, hiệu suất và lợi ích mang lại của hệ thống. Quá trình kinh doanh gắn liền với nguồn lực do mô hình công ty gia đình quản lý.

Family Owned
 

Tính Năng

Giải Quyết Nhiều Vấn Đề

 • Chúng tôi có nhiều khách hàng; mỗi khách hàng có các yêu cầu khác nhau trên nhiều khía cạnh khác nhau.
 • Chúng tôi thỏa mãn yêu cầu cơ bản của khách hàng cùng với các yêu cầu tùy chình trên hệ thống.

Giải Pháp Phần Mềm

 • Các công ty gia đình thường gặp vấn đề chính về mảng kế toán.
 • Chúng tôi hỗ trợ việc tùy chỉnh theo nhu cầu.
 • WYS đưa ra giải pháp giúp duy trì mối quan hệ khách hàng giupa đánh giá sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trong tương lai.

Hoạt Động Hiệu Quả

 • Hệ thống xử lý báo giá, sản xuất, theo dõi thời gian và tất cả các chức năng kế toán.
 • Chúng tôi cũng cung cấp tính năng báo cáo từ hệ thống và bạn có thể gửi email cho khách hàng.
 • WYS giúp đạt được yêu cầu của khách hàng từ hệ thống báo giá, tất cả các tính toán và cập nhật kịp thời.
 

Lợi Ích Chính

 • Hệ thống hỗ trợ hệ thống kế toán, chính sách và các cơ chế khác để giám sát công việc của nhân viên và loại bỏ chi phí của nhân viên và chi phí quản lý.
 • Hỗ trợ cho hoạt động trong tương lai kiểm tra ảnh hưởng của liên kết về mặt văn hóa của doanh nghiệp với WYS, mọi thông tin đều nằm trên cùng một hệ thống & toàn bộ các dữ liệu được ủy quyền sẵn có cho mỗi người dùng theo quyền truy cập.
Family Owned
 • WYS cung cấp dữ liệu cập nhật và có sẵn
 • Toàn bộ thông tin dễ dàng truy cập và cập nhật một cách thống nhất.
 • Việc quản lý có thể giúp đưa ra quyết định tốt nhất cho dự phát triển của doanh nghiệp, đưa ra ý tưởng về bức tranh toàn cảnh cách doanh nghiệp vận hành.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.