WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự


Với phần mềm quản lý nhân sự WYS HRMS, bạn có thể mô hình hóa hệ thống nhân sự, từ đó phản ánh chính sách và cấu trúc nhân sự của doanh nghiệp. WYS HRMS có thể tùy chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp. Mô hình thông tin nhân sự này cho phép bạn ghi nhận dữ liệu chấm công, Quản lý Vắng mặt và Nghỉ phép, thông tin cá nhân, làm việc và thanh toán cho từng nhân viên.

Mô-đun HRMS dễ thích nghi và tùy chỉnh, từ đó bạn có thể phản ánh nhu cầu của từng công ty thành viên, hoặc từng nhóm trong cùng một công ty. Mô-đun dễ thích nghi với hệ thống, từ đó bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp. Mô hình phản ánh toàn bộ khía cạnh nhân sự của doanh nghiệp, ghi nhận và lưu trữ dữ liệu chính xác giúp đưa ra báo cáo và phân tích nhân sự.


Tính năng  

 • Tự động lấy dữ liệu từ máy chấm công/Máy chấm công vân tay
 • Quản lý nghỉ phép, vắng mặt, nghỉ bù
 • Quản lý ca làm
 • Tùy chỉnh quy định nghỉ phép
 • Thông tin nhân viên
 • Đền bù

  

 • Thông tin nhân sự
 • Hệ thống quản lý hiệu suất làm việc (PMS)
 • Kế hoạch phát triển và đánh giá nhân viên
 • Hệ thống tiền lương linh hoạt
 • Thông tin nhân sự công ty
 • Báo cáo và phân tích nhân sự

Ưu điểm  

 • Mô-đun WYS HRMS là một nền tảng toàn diện với các mô-đun tích hợp hoàn chỉnh, hỗ trợ nhân viên nhân sự toàn thể nhân viên công ty, hỗ trợ việc quản lý nâng cao năng suất lao động.
 • Cung cấp các chức năng nhân sự, dữ liệu toàn thể nhân viên công ty với chỉ một cú click!
 • Phần mềm kiểm soát bảng chấm công, nghỉ phép và vắng mặt.
 • Hệ thống quản lý hiệu suất làm việc nhân viên hiệu quả.
 • Quản lý thanh toán và đền bù.
 • Hỗ trợ cải thiện năng suất lao động của doanh nghiệp.
 • Mô-đun WYS HRMS xử lý các hoạt động nhân sự thiết yếu.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.