Báo Cáo Tài Chính Theo Thời Gian Thực

Báo Cáo Tài Chính Theo Thời Gian Thực

 

Báo Cáo Tài Chính Theo Thời Gian Thực


Phần mềm kế toán với nhiều tính năng hỗ trợ tạo nhiều loại báo cáo và hỗ trợ tính năng tùy chỉnh báo cáo với nhiều dang mục khác nhau để tạo báo cáo theo mong muốn. Dưới đây là một vài lựa chọn chúng tôi đưa ra:

Báo Cáo Tài Chính Theo Thời Gian Thực
 

Tính Năng

Báo Cáo Tiêu Chuẩn

  • Hệ thống WYS với Mô-đun kế toán giúp tạo báo cáo theo tiêu chuẩn bao gồm: báo cáo thu nhập, bảng cân đối tài khoản (Tài sản và Nợ phải trả), báo cáo dòng tiền, báo cáo tài khoản Phải trả và Phải thu.

Tùy Chỉnh Báo Cáo

  • Có phần lựa chọn tùy chỉnh báo cáo cho phép người dùng tạo và tập hợp báo cáo.

Tổng Kết Qua Biểu Đồ

  • Báo cáo có thể gồm nhiều dòng với các con số, thường mất thời gian khi đọc và phân tích, do đó, hệ thống hỗ trợ đưa ra dữ liệu dưới dạng hình ảnh dễ hiểu hơn, như biểu đồ hình tròn, hình cột, hoặc các dạng biểu đồ khác, giúp bạn dễ dàng hình dung nguồn tiền tới từ đâu.

Dự đoán chi phí

  • Báo cáo giúp bạn xác định xu hướng, nhưng hệ thống có thể phân tích dữ liệu, và đưa ra phân tích thống kê, đưa ra dự đoán giúp bạn khi đưa ra quyết định tài chính dựa trên dữ liệu thực tế thay vì dự đoán không cơ sở.

Báo Cáo Công Ty Con

  • Hệ thống kế toán hợp nhất các khía cạnh tài chính, giúp bạn có được cái nhìn rõ ràng về toàn bộ danh mục đầu tư, thay vì phải ước tính từ các báo cáo cá nhân.
 

Lợi Ích Chính

  • Cập nhật 24/7 để hồ sơ luôn phản ánh tình trạng doanh nghiệp hiện tại. Với báo cáo tài chính theo thời gian thực, sổ sách sẽ được cập nhật theo định kỳ.
  • Kế toán thời gian thực đảm bảo các thông tin cập nhật được thực hiện kịp thời.
Báo Cáo Tài Chính Theo Thời Gian Thực
  • Báo cáo tài chính theo thời gian thực cung cấp khả năng hiển thị thông tin hoạt động và cho phép một tổ chức ưu tiên lại các nhiệm vụ và tài nguyên để đạt được các mục tiêu quan trọng.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.