WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Quản lý Phép & Vắng mặt


Quản lý Phép & Vắng mặt::  

Mô-đun WYS HRMS Quản lý Phép & Vắng mặt là một khung hệ thống dùng cho việc ghi nhận và quản lý Phép và Vắng mặt của nhân viên nhằm đưa ra kế hoạch cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động hàng ngày giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

  • Thông tin nghỉ phép & Vắng mặt
  • Đơn nghỉ phép
  • Loại phép
  • Tùy chỉnh quy định nghỉ phép
  • Quy trình nộp và duyệt phép
  • Quản lý phép trực tuyến
  • Quản lý phép công tác của nhân viên
  • Báo cáo nghỉ phép

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.