Industries – Manufacturing

Sản Xuất

 

Quản Lý Sản Xuất


Quản lý sản xuất của WYS ERP kiểm soát toàn bộ quá trình lên kế hoạch sản xuất và quy trình lên lịch biểu cũng như giảm thiểu chi phí công việc. Hệ thống sản xuất giúp ghi nhận tổng chi phí sản xuất bao gồm nguyên vật liệu, nhân công, chi phí ban đầu, và các quy trình bên ngoài khác. Tạo đơn sản xuất từ các bản BOM trước đó và BOM thay thế.

Tính khả thi của sản xuất được đánh giá bằng cách sử dụng các chi tiết như tính sẵn có của nguyên vật liệu đầu vào, và thời gian mua hàng, năng suất và tính sẵn có của máy móc sản xuất.

Định nghĩa BOM đối với tất cả các sản phẩm theo nhiều cấp độ. Lên kế hoạch sản xuất dựa trên lời khuyên về sản xuất theo yêu mỗi khách hàng và dự báo doanh số. Lên kế hoạch nguyên vật liệu cần thiết dựa trên máy móc có sẵn và năng suất máy, tính hiệu quả của máy móc, nguyên vật liệu đầu vào sẵn có, thời gian giao hàng, từ đó đưa ra số lượng khả thi cần cho sản xuất.

Production Management

Lên kế hoạch sản xuất giúp doanh nghiệp sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có. Lịch sản xuất được tạo đối với tất cả các loại máy chính là việc tối ưu hóa sản xuất dựa trên mức độ ưu tiên trong sản xuất.

WYS ERP bao gồm nơi sản xuất, hoạt động máy, và quy trình tuần tự/tuyến tính trong mô-đun sản xuất.

 

Tính Năng

Nguyên Vật Liệu Thiết Yếu

 • Xem phần thiếu của đơn hàng sản xuất
 • Tạo đơn mua hàng và đơn hàng sản xuất đối với các phần còn thiếu trong một màn hình.

Theo Dõi Lao Động

 • Nắm bắt người lao động sản xuất trực tiếp cho đơn đặt hàng sản xuất theo nhân viên.
 • Nhập và theo dõi thời gian phi sản xuất sử dụng mã gián tiếp.

Theo Dõi Hoạt Động Sản Xuất

 • Theo dõi toàn bộ hoạt động sản xuất đối với đơn hàng sản xuất bao gồm mô tả hoạt động sản xuất, ngày giờ, ID người sử dụng.

Kết Nối Tới Các Mô-đun Khác

 • Kiểm soát và lên kế hoạch sản xuất là mô-đun thực thi cao được tích hợp.
 • Nhận thông tin chi tiết về cấu trúc sản phẩm và vận hành cùng với chi phí trong Định mức nguyên vật liệu.
 • Mô-đun hàng tồn kho xử lý vấn đề hàng hóa cho đơn hàng sản xuất và quản lý số lượng hàng thành phẩm.

Quản Lý Đơn Hàng Sản Xuất

 • Toàn bộ khía cạnh của đơn hàng sản xuất được hỗ trợ trên nhiều môi trường khác nhau như dây chuyền lắp ráp hay sản xuất hàng hóa lặp lại.
 • Người dùng có thể thay đổi đơn hàng kế hoạch và trạng thái đơn hàng với các trạng thái như: đã lên kế hoạch, đã ra đơn, đang kích hoạt, và đã hoàn thành. Nguyên vật liệu, thời gian làm việc, ngày bắt đầu-kết thúc được ước tính thông qua BOM khi thực hiện đơn hàng.

Lập Kế Hoạch Đơn Hàng Sản Xuất

 • Chức năng này giúp thay đổi hoặc lên lịch lại quá trình vận hàng sản xuất của đơn hàng sản xuất, trình tự sản xuất, trình tự đơn hàng (ngày và lên lịch theo đơn vị làm việc ), nội dung đơn hàng (ngày tham chiếu) – cho việc lên kế hoạch trước cho đơn hàng, thay đổi nguyên vật liệu theo đơn hàng (nguyên vật liệu ước tính)
 

Tính Năng Chính

 • Giám sát lãng phí, năng suất, năng suất sử dụng và tính hiệu quả
 • Ghi lại mức tiêu thụ và phế liệu tạo ra
 • Tính hiệu quả của sản xuất máy móc, năng suất lao động của người vận hành, sự cố máy, cảnh báo và báo cáo số lượng sản xuất.
Company Management
 • Quy trình sản xuất bao gồm toàn bộ các hoạt động và các loại hình hoạt động được định nghĩa.
 • Sử dụng phần mềm quản lý vận hành sản xuất để xem tổng chi phí sản xuất, bao gồm nguyên vật liệu, nhân công, máy móc, chi phí ban đầu và quy trình bên ngoài.
 • Quản lý phế liệu

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.