WYS Enterprise Solutions - Platform
 

Local Hosting


Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm đáp ứng nhu cầu của bạn. Khi đăng ký sử dụng hệ thống của chúng tôi theo các gói, bạn sẽ được sử dụng toàn bộ tính năng, được nâng cấp và sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ phía chúng tôi. Bạn có thể nâng cấp gói đăng ký khi cần sử dụng các tính năng và tiện ích bổ sung khác.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ cài đặt WYS’s ERP kế toán và quản lý hàng tồn kho trên server của bạn. Trong quá trình cài đặt, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt, di chuyển dữ liệu, và đào tạo nhân viên. Khi đã cài đặt xong hệ thống, công ty có thể tự bảo trì và quản lý dữ liệu.


 

Lợi Ích Chính

  • Người dùng sở hữu phần mềm. Bạn thanh toán qua phí đăng ký theo gói.
  • Toàn bộ dữ liệu hệ thống được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu an toàn, hỗ trợ bạn khôi phục dữ liệu mọi nơi.
Company Management
  • Lưu trữ dữ liệu tập trung từ mọi mô-đun trên hệ thống
  • Kiểm soát và tùy chỉnh hệ thống.
  • Dễ dàng tích hợp với phần mềm của bên thứ 3.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.