Privacy Policy
 

Chính Sách Bảo Mật


Giải pháp dành cho doanh nghiệp WYS tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của toàn bộ thành viên và khách hàng. Mọi thông tin của bạn không được thuê, bán, hoặc gửi cho công ty khác dưới bất kỳ tình huống nào trừ phi cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng khi có sự đồng ý. Trong đó bao gồm việc cung cấp địa chỉ email của khách hàng tới một nhà cung cấp để yêu cầu bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật, sau khi đã thực hiện toàn bộ các phương án khác. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được cung cấp cho mục đích quảng cáo.

Giải pháp dành cho doanh nghiệp WYS bảo vệ quyền riêng tư của bạn thông qua bên ủy quyền thứ ba:

  • Thông tin của bạn được bảo vệ thông qua việc mã hóa và chỉ những nhân viên được ủy quyền được tiếp cận thông tin.
  • Cung cấp và nâng cao chất lượng Sản phẩm và Dịch vụ
  • Giải quyết tranh chấp, tính và thu phí, xử lý các vấn đề.
  • Xác minh danh tính người dùng và cung cấp thông tin người dùng

Khuyến khích trải nghiệm trực tuyến an toàn và tăng cường thực thi chính sách bảo mật

Tùy chỉnh trải nghiệm người dùng, phân tích việc sử dụng website, nâng cao và tính toán sự quan tâm của khách hàng tới dịch vụ cung cấp, thông báo cho khách hàng về dịch vụ và cập nhập phần mềm.

Gửi thông tin quản trị tới người dùng về Sản phẩm & Dịch vụ

Gửi thông tin marketing và tin khuyến mại và sự kiện tới khách hàng. Khi đăng ký sử dụng Sản phẩm & Dịch vụ trên trang web, khách hàng đồng ý nhận thông tin quản trị từ chúng tôi, như thông báo quản trị, tin nhắn dịch vụ khách hàng về Sản phẩm & Dịch vụ và thông tin về sản phẩm trong quá trình cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ tới khách hàng. Bạn có thể lựa chọn không nhận thông tin quản trị này.


Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.