WYS Enterprise Solutions - Manufacturing
 

Quản Lý Sản Xuất


WYS ERP kết hợp toàn bộ quy trình kinh doanh và công nghệ trong gói sản phẩm hoàn chỉnh cung cấp cho các công ty sản xuất. Phần mềm ERP dành cho các nhà máy sản xuất đưa ra giải pháp thu hẹp khoảng cách các nhà cung cấp, khách hàng và nhân viên của công ty. Manufacturing ERP delivers powerful processing for stocking, ordering, engineer-to-order, recurring manufacturing.

Phần sản xuất được tích hợp vào phần mềm ERP giúp hỗ trợ theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ định giá sản xuất và tính giá chính xác. Hệ thống quản lý sản xuất ERP được tích hợp với mô đun CRM giúp quản lý khách hàng, hàng tồn kho, và lên kế hoạch. Phần mềm kế toán giúp theo dõi các giao dịch tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả vốn doanh nghiệp.

Phần mềm tối ưu hóa quy trình sản xuất và theo dõi kế hoạch sản xuất, giúp kiểm soát hàng tồn kho tối ưu và loại bỏ lỗi do con người. Kế hoạch sản xuất đưa ra mô hình sản xuất phù hợp và tất cả những thông tin cần thiết. Dữ liệu phân tích của mỗi sản phẩm sẽ được duy trì trên hệ thống nền tảng đám mây. Hệ thống ERP hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất và yêu cầu nguồn lực.

Phần quản lý sản xuất hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu tại mỗi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm. Phần mềm quản lý sản xuất nhìn nhận tổng quan quá trình sản xuất theo thời gian thực và lên lịch biểu cũng như tạo lại lịch biểu cho các nhiệm vụ, giúp có cái nhìn rõ hơn về đội nhóm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng đúng thời điểm với mức giá hợp lý.

 

Lợi Ích Chính

 • Giảm thiểu chi phí sản xuất đáng kể
 • Tăng cường tận dụng tài nguyên đến mức tối đa
 • Giảm gián đoạn trong sản xuất
 • Cải thiện và kiểm soát hàng tồn kho và quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý và theo dõi bán hàng một cách tối ưu
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng
 • Cho phép theo dõi doanh thu chính xác và nhanh hơn
 • Tăng lợi nhuận
Company Management
 • Quản lý hiệu quả các quy trình kỹ thuật và sản xuất
 • Tạo báo giá nhanh hơn
 • Truy cập nhanh vào dữ liệu kinh doanh quan trọng
 • Hiển thị thời gian thực và số liệu quan trọng
 • Tăng hiệu quả hoạt động
 • Cải thiện năng lực & Sử dụng tài nguyên
 • Tập trung nhiều hơn vào tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.