WYS Enterprise Solutions – Run Your Business with Peek Efficiently
 

Kế toán


Mô-đun tài chính cung cấp các chức năng về tài chính và báo cáo phân tích đối với sổ cái kế toán, số dư, bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính hàng quý.

Hệ thống ERP giúp nhanh chóng lấy các dữ liệu tài chính quan trọng, hỗ trợ quá trình kinh doanh thành công. Đối với hoạt động kinh doanh phức tạp, sử dụng excel trong việc tổng hợp số liệu không đủ khả năng đáp ứng và không thế xử lý vấn đề quản lý kho. Sử dụng WYSE cho quản lý kế toán trực tuyến hỗ trợ vấn đề quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Mô-đun kế toán bao gồm các chức năng cốt lõi của kế toán và tài chính. Phần mềm tích hợp với phần sản xuất và vận hành, giúp đưa ra cái nhìn toàn cảnh về các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thời gian thực.

 

Lợi Ích Chính

  • Phần kế toán trực tuyến loại bỏ việc tạo báo cáo thủ công, giúp tiết kiệm chi phí và công sức.
  • Loại bỏ làm việc và duy trì sổ sách giấy tờ.
  • Hỗ trợ truy cập và cập nhật.
Company Management
  • Hỗ trợ bảo mật dữ liệu thông qua cung cấp quyền truy cập cho người có trách nhiệm giúp giữ kín thông tin nhạy cảm.
  • Quản lý toàn bộ yêu cầu kiểm toán, quy định thuế và tất cả các nghĩa vụ quy tắc theo luật định khác.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.