Kế toán & Tài chính

Kế toán & Tài chính

 

Kế toán & Tài chính


Mô-đun kế toán của WYS giúp bạn có cái nhìn minh bạch về các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Giải pháp nhằm tích hợp thông tin tài chính với phần kiểm soát toàn doanh nghiệp, giúp dễ dàng đưa ra các quyết định quan trọng.

Hệ thống theo dõi thông tin tài chính kế toán, giúp bạn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp gửi tới các thành viên có trách nhiệm.

Hệ thống kế toán tài chính đưa ra báo cáo tài chính đối với cổ đông, nhà đầu tư, chủ nợ, bên cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, v.v… .Tại đây, báo cáo tài chính được lưu trữ đúng cách, giúp cung cấp thông tin liên quan tới người dùng.

Kế toán & Tài chính
 

Tính năng

Kiểm Tra Báo Cáo Tài Chính

 • Các tài khoản tài chính đưa ra báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Tài khoản gồm nhiều thông tin kế toán tài chính.
 • Hệ thống giúp nâng cao khả năng phân tích báo cáo tài chính đối với mỗi tài khoản.
 • Kế toán trực tuyến đưa ra thông tin chi tết đối với mỗi tài khoản với các giao dịch cụ thể.

Tự Động Xử Lý Thông Tin Tài Chính

 • Số kế toán thời nay cung cấp nhiều thông tin hơn bảng tổng hợp các cột tài khoản đơn thuần – cho phép bạn quản lý, phân tích, thể hiện thông tin tài chính theo cách bạn muốn, không cần bổ sung thêm các cột tài khoản hoặc sử dụng thêm công cụ báo cáo bên ngoài.
 • Hệ thống kế toán có thể thích nghi với cấu trúc doanh nghiệp và mô hình hoạt động thay vì việc phải viết lại phần mềm.

Lưu Trữ Hồ Sơ Chính Xác

 • Phần mềm kế toán giúp lưu trữ hồ sơ chính xác cho các tổ chức tài chính và người kê khai thuế.
 • Cung cấp sổ kinh doanh chính xác.
 • Phần mềm kế toán không chỉ giúp bạn phát triển doanh nghiệp, mà còn giúp bạn ngăn chặn những sự cố có thể gây tổn thất như kiểm toán tài chính.
 

Lợi Ích Chính

 • Hệ thống kế toán trực tuyến giúp tránh lỗi gây tổn thất chi phí do con người gây ra.
 • Hệ thống kế toán được đơn giản hóa và thực hiện chức năng tính toán tự động.
 • Dự báo doanh thu giúp hỗ trợ hoạt động tốt hơn và nắm bắt thông tin tốt hơn.
Company Management
 • Dự báo doanh thu giúp hiểu tình trạng hiện tại cần thêm nỗ lực hay cần thay đổi.
 • Giúp theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp.
 • Duy trì bảo mật thông tin tài chính, giới hạn tài khoản được cấp quyền truy cập.

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.