WYS - Services
 

Dịch Vụ – Đào Tạo Tại Địa Điểm Đào Tạo


Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp tại địa điểm đào tạo riêng biệt. Nếu không có địa điểm riêng biệt dành cho việc đào tạo, doanh nghiệp có thể lựa chọn học tại địa điểm đào tạo, không còn lo lắng sắp xếp phòng học, vấn đề văn phòng phẩm hay là các khoản chi phí ban đầu khác.

 

Đặc Điểm

Đào tạo nhân viên tại địa điểm ngoài công ty không phải luôn là giải pháp tốn kém chi phí nếu so sánh với việc thu xếp nguồn lực để thực hiện quá trình đào tạo. Lựa chọn này phù hợp nhất với các doanh nghiệp muốn thuê ngoài dịch vụ đối với các vấn đề gây cản trở, và tập trung vào việc đào tạo nhân viên.

Cung cấp dịch vụ đào tạo tại địa điểm đào tạo

  • Việc đào tạo không còn những rắc rối, người đại diện từ các doanh nghiệp có thể tới học tại địa điểm của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể sắp xếp chỗ ở cho học viên theo yêu cầu của khách hàng.
  • Việc đào tạo dựa trên chương trình đã được thỏa thuận trước
  • Cơ sở vật chất đào tạo hiện đại và thoải mái

Lợi ích của đạo tạo tại địa điểm đào tạo

  • Không vướng mắc chi phí đầu tư ban đầu
  • Đào tạo theo yêu cầu khách hàng
  • Môi trường đạo tạo chuyên nghiệp
  • Nhận nhản hồi mỗi ngày từ phía học viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.